Private policy and Cookie Policy
(for English scroll down)

   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ВЪВЕДЕНИЕ
Сигурността на Вашите лични данни е много важна за нас. По тази причина се стремим да ги запазим по всякакъв начин. Целта на настоящата политика за поверителност е да ви запознае с начините по които „КОРНЕЛИС 78“ ЕООД събира, държи и използва Вашата информация, която ни предоставяте, посещавайки нашия уебсайт.
Когато за първи път посетите наши уебсайт вие се съгласявате, че той използва бисквитки. Дали веднъж съгласието си за използването на бисквитките вие ни позволявате да ги използваме при всяко ваше следващо посещение на уебсайта.
 Политиката за поверителност на „КОРНЕЛИС 78“ ЕООД се намира на следния уебсайт www.link2bulgaria.click
  КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
Описаната по-долу лична информация може да бъде събирана, запазвана и използвана от нас:
    1. Информация за Вашия IP адрес и Вашето местоположение
    2. Информация за фирмите с които поддържаме бизнес взаимоотношения – име, адрес, емайл, ЕИК;
    3. Информация, която ни предоставяте с цел да получавате рекламни мейли от наша страна;
    4. Информация, която засяга покупката Ви. Тази информация включва – Вашето име, адрес, телефонен номер, емайл адрес;
    5. Информация, която публикувате на нашия уеб сайт
    6. Всяка друга лична информация, която ни предоставяте
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ
Личните данни които ни предоставяте ще бъде обработвана само за целите, посочени в настоящата политика за поверителност. Използваме личните Ви данни с цел:
    1. Сключване на договори с нашите партньори;
    2. Поддържката на уебсайта ни;
    3. Развитието на бизнеса ни;
    4. Персонализирането на уебсайта ни;
    5. Осигуряване на достът по услугите, които са достъпни на сайта;
    6. Изпращането на стоките, които сте закупили чрез уебсайта ни;
    7. Изпращане на фактури за предоставените Ви услуги или закупените от Вас стоки;
    8. Изпращане на рекламни съобщения /ако сте се съгласили с получаването им. Можете да се откажете да ги получавате по всяко време/;
    9. Изпращането на маркетингови съобщения, касаещи дейността ви или касаещи дейността на трети лица, която считаме, че би ви заинтересовала;
    10. Предоставяне на статистическа информация за потребителите ни на трети лица;
    11. Подготвяне на отговори на запитвания и жалби, направени от вас или спрямо вас и касаещи използването на уебсайта ни;
    12. Осигуряването на сигурността на уебсайта ни и предотвратяването на измами;
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
В случай че ни предоставите Ваша лична информация, с цел публикуването й на нашия уебсайт ще публикуваме и използваме тази информация само за целите, в границите и по начина, по които вие сте ни разрешили да го направим.
 Без изричното Ви съгласие няма да предоставим личната ви информация на трети лица с цел осъществяването на директен маркетинг.
 Ние може да предоставим личната Ви информация на наши служители, агенти, доставчици или подизпълнители с цел осъществяване на някоя от целите, описани в настоящата политика за поверителност.
 Може да предоставим личната ви информация и в случай че:
    1. Сме задължени да я предоставим по силата на законова разпоредба;
    2. В случай че информацията ни е изискана от компетентните органи /съдебни институции, прокуратура или други/ във връзка с висящ процес. В такъв случай ще разкриваме личните ви данни на компетентните органи, само тогава, когато това е изискано по надлежен ред от оправомощено лице и само при наличие на законово задължение за разкриване на личните ви данни.
    3. С цел да защитим нашите законни права и интереси
Уебсайта ни предлага плъгини към Facebook. Ако изберете да го използвате (като се регистрирате), вашата активност на нашия уеб сайт или чрез приложенията ни, може също да бъде достъпна за тази социална мрежа, въз основа на политиките за поверителност, с които сте се съгласили, когато сте се регистрирали в тази социална мрежа. Ако не искате да споделите тази информация, моля отпишете се от нея.
Информацията Ви може да бъде предоставена на лица, оработващи личните данни на клиентите ни по сключен договор, осъществяване на персонализирана комуникация във връзка с договора. В тази случаи информацията ви ще бъде използвана и предоставяна само за целите, дефинирани по-горе.
С изключение на посочените по-горе случаи личната ви информация няма да бъде предоставяна на трети лица.
   КАК ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ефективно работим за въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, основани на извършена оценка на риска, за да бъдат данните ви защитени срещу всяко неоторизирано или незаконно обработване или срещу внезапна загуба, унищожаване или вреда.
В допълнение към това, ние няма да споделяме вашите лични данни с трети страни (държави извън Европейския съюз).
  КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ние ще пазим личните ви данни, за които е налице валидно основание за съхранението им докато е налице това основание.
Данните ви, които обработваме и съхраняваме на база получено от вас съгласие ще пазим само докато имаме вашето съгласие.
Въпреки това, вие можете по всяко време, да изискате достъп до личните си данни или да изискате те да бъдат премахнати (освен ако имаме законово задължение да продължим да обработваме тези данни- напр. за изпълнение на сключен договор, за архивиране на фактури според изискванията на приложимото законодателство,защита на законни права или друга причина, за която ще ви уведомим).
 КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Като потребител имате следните право относно обработваните от нас лични данни:
    1. Правото да бъде информирани- имате право да бъде информирани какви ваши лични данни, по какъв начин и за какви цели обработваме;
    2. Право на достъп – имате право по всяко време да получите копие от вашите лични данни, които обработваме.
    3. Право да искате поправка на личните ви данни- имате право по всяко време да поискате от нас да коригираме личните ви данни.
    4. Право на заличаване- по всяко време може да ни помолите да заличим личните данни.
    5. Право да ограничите обработката на личните си данни.
    6. Право да направите възражение срещу обработването на личните ви данни.
    7. Право на преносимост на личните ви данни данните.
    8. Правото на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.
Можете да упражните, посочените права по всяко време и напълно безплатно като се свържете с нас на следния емайл: cris@link2bulgaria.com
 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FACEBOOK, INSTAGRAM PAYPAL
На нашия уеб сайт има линк, който пренасочва към социалните медии Facebook и Instagram. С натискането на линка на съответната социална мрежа вие ще бъде пренасочени към сайтовете. Автоматично ще бъде свалено и показано съответното приложение на двете социални мрежи. В случай че по същото време сте вписани в някоя от двете мрежи те ще получат информация, че сте посещавали нашия уеб сайт. Ако не желаете социалните мрежи да получат тази информация трябва да излезете от акаунта си, преди да посетите сайта ни.
Повече информация за политиките за поверителност на двете социални мрежи можете да намерите на техните уеб сайтове.
На нашия уеб сайт има линк към сайта на PayPal. PayPal е апликация за онлайн плащания. Плащанията се осъществяват чрез така наречените PayPal аканути, които представляват виртуални лични или бизнес акаунти. PayPal не може да осъществи виртуалните плащания чрез кредитни карти ако нямате PayPal аканут. Този акаунт се управлява чрез емайл адрес. PayPal дава възможност да се извършват онлайн плащания и да се получават такива. Ако изберете да извършите плащане заявена от вас услуга чрез РауРаl ви се съгласявате на РауРаl да бъдат предоставени вашите лични данни, които са необходими за извършването на транзакцията.
За извършването на плащането обикновено е необходимо да бъдат предоставени вашите име и фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, мобилен номер и други. Предоставянето на тези лични данни се извършва единствено с цел да бъде извършена трансакцията и с цел избягване на измами.
Вие може по всяко време да оттеглите даденото съгласие за предоставянето на данните ви на РауРаl. Оттеглянето на съгласието не обхваща личните данни, които трябва да бъдат обработени, използвани или предадени в съответствие с текуща обработка на плащанията по текущи договори. Отмяната има действие за в бъдеще.
Повече информация за политиката за поверителност на РауРаl може да намерите на уеб сайта им.
   ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Тази политика може да бъде променяна и изменяна, с цел включване на нови законови и други изисквания. Обновената политика ще бъде качена на нашия уеб сайт и ако не е изрично указано друго ще влиза в сила от момента на публикуването й.
    ДЕФИНИЦИИ
„Лични данни” представляват всяка информация, която е свързана с вас и персонално ви идентифицира, независимо дали е подадена поотделно или в комбинация с друга и е достъпна от наша страна.
Бисквитки имат значението, дадено им в Политиката за използване на бисквитки
Обработка на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства.


   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ВЪВЕДЕНИЕ
Сигурността на Вашите лични данни е много важна за нас. По тази причина се стремим да ги запазим по всякакъв начин. Целта на настоящата политика за поверителност е да ви запознае с начините по които „КОРНЕЛИС 78“ ЕООД събира, държи и използва Вашата информация, която ни предоставяте, посещавайки нашия уебсайт.
Когато за първи път посетите наши уебсайт вие се съгласявате, че той използва бисквитки. Дали веднъж съгласието си за използването на бисквитките вие ни позволявате да ги използваме при всяко ваше следващо посещение на уебсайта.
 Политиката за поверителност на „КОРНЕЛИС 78“ ЕООД се намира на следния уебсайт www.link2bulgaria.click
  КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
Описаната по-долу лична информация може да бъде събирана, запазвана и използвана от нас:
    1. Информация за Вашия IP адрес и Вашето местоположение
    2. Информация за фирмите с които поддържаме бизнес взаимоотношения – име, адрес, емайл, ЕИК;
    3. Информация, която ни предоставяте с цел да получавате рекламни мейли от наша страна;
    4. Информация, която засяга покупката Ви. Тази информация включва – Вашето име, адрес, телефонен номер, емайл адрес;
    5. Информация, която публикувате на нашия уеб сайт
    6. Всяка друга лична информация, която ни предоставяте
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ
Личните данни които ни предоставяте ще бъде обработвана само за целите, посочени в настоящата политика за поверителност. Използваме личните Ви данни с цел:
    1. Сключване на договори с нашите партньори;
    2. Поддържката на уебсайта ни;
    3. Развитието на бизнеса ни;
    4. Персонализирането на уебсайта ни;
    5. Осигуряване на достът по услугите, които са достъпни на сайта;
    6. Изпращането на стоките, които сте закупили чрез уебсайта ни;
    7. Изпращане на фактури за предоставените Ви услуги или закупените от Вас стоки;
    8. Изпращане на рекламни съобщения /ако сте се съгласили с получаването им. Можете да се откажете да ги получавате по всяко време/;
    9. Изпращането на маркетингови съобщения, касаещи дейността ви или касаещи дейността на трети лица, която считаме, че би ви заинтересовала;
    10. Предоставяне на статистическа информация за потребителите ни на трети лица;
    11. Подготвяне на отговори на запитвания и жалби, направени от вас или спрямо вас и касаещи използването на уебсайта ни;
    12. Осигуряването на сигурността на уебсайта ни и предотвратяването на измами;
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
В случай че ни предоставите Ваша лична информация, с цел публикуването й на нашия уебсайт ще публикуваме и използваме тази информация само за целите, в границите и по начина, по които вие сте ни разрешили да го направим.
 Без изричното Ви съгласие няма да предоставим личната ви информация на трети лица с цел осъществяването на директен маркетинг.
 Ние може да предоставим личната Ви информация на наши служители, агенти, доставчици или подизпълнители с цел осъществяване на някоя от целите, описани в настоящата политика за поверителност.
 Може да предоставим личната ви информация и в случай че:
    1. Сме задължени да я предоставим по силата на законова разпоредба;
    2. В случай че информацията ни е изискана от компетентните органи /съдебни институции, прокуратура или други/ във връзка с висящ процес. В такъв случай ще разкриваме личните ви данни на компетентните органи, само тогава, когато това е изискано по надлежен ред от оправомощено лице и само при наличие на законово задължение за разкриване на личните ви данни.
    3. С цел да защитим нашите законни права и интереси
Уебсайта ни предлага плъгини към Facebook. Ако изберете да го използвате (като се регистрирате), вашата активност на нашия уеб сайт или чрез приложенията ни, може също да бъде достъпна за тази социална мрежа, въз основа на политиките за поверителност, с които сте се съгласили, когато сте се регистрирали в тази социална мрежа. Ако не искате да споделите тази информация, моля отпишете се от нея.
Информацията Ви може да бъде предоставена на лица, оработващи личните данни на клиентите ни по сключен договор, осъществяване на персонализирана комуникация във връзка с договора. В тази случаи информацията ви ще бъде използвана и предоставяна само за целите, дефинирани по-горе.
С изключение на посочените по-горе случаи личната ви информация няма да бъде предоставяна на трети лица.
   КАК ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ефективно работим за въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, основани на извършена оценка на риска, за да бъдат данните ви защитени срещу всяко неоторизирано или незаконно обработване или срещу внезапна загуба, унищожаване или вреда.
В допълнение към това, ние няма да споделяме вашите лични данни с трети страни (държави извън Европейския съюз).
  КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ние ще пазим личните ви данни, за които е налице валидно основание за съхранението им докато е налице това основание.
Данните ви, които обработваме и съхраняваме на база получено от вас съгласие ще пазим само докато имаме вашето съгласие.
Въпреки това, вие можете по всяко време, да изискате достъп до личните си данни или да изискате те да бъдат премахнати (освен ако имаме законово задължение да продължим да обработваме тези данни- напр. за изпълнение на сключен договор, за архивиране на фактури според изискванията на приложимото законодателство,защита на законни права или друга причина, за която ще ви уведомим).
 КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Като потребител имате следните право относно обработваните от нас лични данни:
    1. Правото да бъде информирани- имате право да бъде информирани какви ваши лични данни, по какъв начин и за какви цели обработваме;
    2. Право на достъп – имате право по всяко време да получите копие от вашите лични данни, които обработваме.
    3. Право да искате поправка на личните ви данни- имате право по всяко време да поискате от нас да коригираме личните ви данни.
    4. Право на заличаване- по всяко време може да ни помолите да заличим личните данни.
    5. Право да ограничите обработката на личните си данни.
    6. Право да направите възражение срещу обработването на личните ви данни.
    7. Право на преносимост на личните ви данни данните.
    8. Правото на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.
Можете да упражните, посочените права по всяко време и напълно безплатно като се свържете с нас на следния емайл: cris@link2bulgaria.com


 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FACEBOOK, INSTAGRAM PAYPAL
На нашия уеб сайт има линк, който пренасочва към социалните медии Facebook и Instagram. С натискането на линка на съответната социална мрежа вие ще бъде пренасочени към сайтовете. Автоматично ще бъде свалено и показано съответното приложение на двете социални мрежи. В случай че по същото време сте вписани в някоя от двете мрежи те ще получат информация, че сте посещавали нашия уеб сайт. Ако не желаете социалните мрежи да получат тази информация трябва да излезете от акаунта си, преди да посетите сайта ни.
Повече информация за политиките за поверителност на двете социални мрежи можете да намерите на техните уеб сайтове.
На нашия уеб сайт има линк към сайта на PayPal. PayPal е апликация за онлайн плащания. Плащанията се осъществяват чрез така наречените PayPal аканути, които представляват виртуални лични или бизнес акаунти. PayPal не може да осъществи виртуалните плащания чрез кредитни карти ако нямате PayPal аканут. Този акаунт се управлява чрез емайл адрес. PayPal дава възможност да се извършват онлайн плащания и да се получават такива. Ако изберете да извършите плащане заявена от вас услуга чрез РауРаl ви се съгласявате на РауРаl да бъдат предоставени вашите лични данни, които са необходими за извършването на транзакцията.
За извършването на плащането обикновено е необходимо да бъдат предоставени вашите име и фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, мобилен номер и други. Предоставянето на тези лични данни се извършва единствено с цел да бъде извършена трансакцията и с цел избягване на измами.
Вие може по всяко време да оттеглите даденото съгласие за предоставянето на данните ви на РауРаl. Оттеглянето на съгласието не обхваща личните данни, които трябва да бъдат обработени, използвани или предадени в съответствие с текуща обработка на плащанията по текущи договори. Отмяната има действие за в бъдеще.
Повече информация за политиката за поверителност на РауРаl може да намерите на уеб сайта им.
   ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Тази политика може да бъде променяна и изменяна, с цел включване на нови законови и други изисквания. Обновената политика ще бъде качена на нашия уеб сайт и ако не е изрично указано друго ще влиза в сила от момента на публикуването й.
    ДЕФИНИЦИИ
„Лични данни” представляват всяка информация, която е свързана с вас и персонално ви идентифицира, независимо дали е подадена поотделно или в комбинация с друга и е достъпна от наша страна.
Бисквитки имат значението, дадено им в Политиката за използване на бисквитки
Обработка на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства.INTRODUCTIONS
Your personal data security is very important to us. Therefore, we strive to protect it in any way. The purpose of this confidentiality policy is to introduce you to the methods used by Cornelis 78 EOOD to collect, keep and use the information you provide to us by visiting our website.
When you visit our website for the first time, you agree that it uses cookies. Once you have given your consent to the use of cookies, you allow us to use them with each of your next visits to the website.
The confidentiality policy of CORNELIS 78 EOOD can be found on the following website www.link2bulgaria.click
WHAT TYPE OF PERSONAL DATA DO WE COLLECT
The personal information described below can be collected, stored and used by us:
    1. Information about your ID address and your location.
    2. Information about the companies we have business relationships with - name, address, email, UIC.
    3. Information you provide us for the purpose of receiving advertising emails from us;
    4. Information concerning your purchase. This information includes - your name, address, telephone number, email address;
    5. Information you publish on our website;
    6. Any other personal information you provide to us.
HOW DO WE USE THE INFORMATION YOU PROVIDE TO US
The personal data you provide to us will be processed only for the purposes specified in this confidentiality policy. We use your personal data for the purpose of:
    1. Singing contracts with out partners
    2. Maintaining our website
    3. Developing our business
    4. Personalizing our website
    5. Providing access to the services available on our website
    6. Sending the goods you have purchased via our website
    7. Sending invoices for the services provided to you or the goods you have purchased
    8. Sending advertising messages if you have given your consent to receive them You can opt out of them anytime/;
    9. Sending marketing communications related to your activity or the third parties we think may be of interest of you
    10. Providing statistical information about our users to third parties
    11. Preparation of response to queries and complaints made by you or towards you which concern the use of our website
    12. Ensuring the security of our website and fraud prevention.
DISCLOSING THE INFORMATION TO THIRD PARTIES
In case you provide us your personal information in order to publish it on our website, we will publish and use this information only for the purposes, within the limits and in the way you have allowed us to do this.
We shall not provide your personal information to third parties for the purposes of direct marketing without your explicit consent.
We can provide your personal information to our employees, agents, providers or subcontractors in order to implement any of the purposes described in this confidentiality policy.
We can provide your personal information also if:
1. We are obliged to provide it by virtue of any statutory provision;
2. In case the information has been requested by the competent authorities /judicial institutions, Prosecutor's Office, etc./ in relation to pending lawsuit. In that case, we shall disclose your personal data to the competent authorities only when this has been duly requested by an authorized person and only when there is a legal obligation to disclose your personal data;
3. In order to protect our legal rights and interests.
Our website offers Facebook plugins. If you choose to use them (when you register), your activity on our website or through our applications may also be accessible for this social network on the basis of the privacy policies with which you have agreed when you have registered in this social network. If you do not want to share this information, please unsubscribe from it.
Your information may be provided to entities that process personal data of our clients according to a signed agreement, carrying out personalized communication in relation to the agreement. In these cases, your information shall be used and provided only for the purposes defined above.
Except for the cases specified above, your personal information shall not be provided to third parties.
HOW DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA
We work effectively to introduce suitable technical and organizational measures based on performed risk assessment, so that your data are protected against any unauthorized or illegal processing or against a sudden lost, destruction or damage.
In addition, we shall not share your personal data with third parties (countries outside the European Union).
HOW LONG DO WE KEEP YOUR DATA
We will protect your personal data for which there is a valid reason to be kept as long as this reason exists.
We will keep your data that we process and store on the basis of a consent obtained from you only as long as we have your consent.
Nevertheless, you can request access to your personal data at any time or to request its removal (unless we have a legal obligation to continue processing these data - e.g. for execution of a signed contract, to archive invoices according to the requirements of the applicable legislation, protection of legitimate rights or another reason about which we shall inform you).
As a customer, you shall have the following rights regarding the personal data we process:
    1. Right to be informed - you shall have the right to be informed what personal data we process, in what way and for what purposes.
    2. Right of access - you shall have the right at any time to receive a copy of your personal data that we process.
3. Right to request a correction of your personal data - you shall have the right to request from us at any time to correct your personal data.
4. Right of deletion - at any time you may ask us to delete the personal data.
5. Right to restrict the processing of your personal data.
6. Right to make an objection against the processing of your personal data.
7. Right of portability of your personal data.
8. Right to appeal before the supervisory authority - Commission for Personal Data Protection.
You can exercise the specified rights at any time and completely free of charge by contacting us on the following email
PERSONAL DATA PROTECTION IN RELATION TO THE USE OF FACEBOOK, INSTAGRAM, PAYPAL
On our website there is a link that redirects to the social media Facebook and Instagram. By clicking the link of the relevant social network you will be redirected to the sites. The relevant application of both social networks will be automatically downloaded and shown. In case you are signed in any of these social networks, they will receive information that you have visited our website. If you do not want the social networks to receive this information, you should log out of your account before you visit our website.
More information on the confidentiality policies of both social networks you can find on their websites.
Our website offers a link to the site of PayPal. PayPal is an application for online payments. The payments shall be made via the so-called PayPal accounts which are virtual personal or business accounts. PayPal cannot carry out the virtual payments via credit cards if you do not have a PayPal account. This account is managed by an email address. PayPal provides the opportunity to make online payments and to receive such. If you choose to make a payment for the requested service via PayPal, you agree your personal data necessary to carry out the transaction to be provided to PayPal.
Usually your name and surname, address, email address, IP address, mobile number, etc. are necessary for the payment to be carried out. The provision of these personal data is made only for the purpose of executing the transaction and to avoid any fraud.
You can at any time withdraw your consent for provision of your data to PayPal. The withdrawal of consent shall not cover personal data that have to be processed, used or submitted according to an ongoing processing of payments under current agreements. The withdrawal shall be valid for the future.
You can find more information about the confidentiality policy of PayPal on their website.
This policy can be changed and modified in order to include new legal and other requirements. The renewed policy will be uploaded on our website and unless explicitly specified otherwise, it will become effective from the moment of its publication.
DEFINITIONS
"Personal data" shall be any information that is related to you and personally identifies you, regardless of whether submitted separately or in combination with other information, and that is accessible to us.
"Cookies" shall have the meaning provided in the Cookie Policy.
"Personal Data Processing" shall be any action or a set of actions which can be carried out with respect to the personal data automatically or by other means.

COOKIE POLICY
By loading our website http://www.link2bulgaria.click you agree with our Cookie Policy.
Before you start using our website, we should obtain your consent regarding the use of cookies. Therefore, upon entering the website a window pops up that informs you about the use of cookies and wants your consent to use them by pressing the button "I accept". In case you do not agree with the use of cookies, you can reject all or part of them during the use of our website.
If you want to limit the cookies or to block them on our website, you can do that by changing the settings of your internet browser. You can block all cookies, accept only first party cookies or delete all cookies upon closing the browser. You can find more information from the help menu on your browser.
Some of the services we provide on our website cannot operate upon blocking or deleting the
cookies.
The purpose of this policy is to introduce you to the way cookies are used on our website.
HOW AND WHERE DO WE USE COOKIES:
We use cookies for the following purposes:
    1. In order to make the content of our website better and easier to use;
    2. For analytical and marketing purposes;
    3. To protect your confidentiality and for fraud prevention;
    4. To learn how you use our website;
    5. For monitoring and management of the data flow on our website.
TYPE OF COOKIES
What is a cookie - a cookie is a small file stored on a terminal of the user upon visiting a webpage. It is used to collect anonymous information which is processed for statistical purposes, to improve the functionality of the internet page, etc.
On our website we use the following types of cookies:
    1. Session cookies. These are temporary cookies that are active only when you visit our website. They eliminate the need to enter the same information again, since they store the steps you have made on the previous page.
    2. Persistent cookies-they remain on your computer after the visit of our website. How long the cookie will remain on your computer will depend on the type of the cookie.
    3. Functional - this type of cookies store information about your preferences related to the selection of a region.
    4. Analytical - this type of cookies allow us to report the number of visits and the sources of traffic, so that we can track and analyse the efficiency of our website. The information from these cookies is absolutely anonymous.
    5. Advertising - this type of cookies allow us to provide engaging content to our users according to their interests and preferences, as well as the possibility to avoid advertisements they have already seen. They help us measure the interactions of the marketing communications we distribute. The information from these cookies is anonymous.
 
Last Updated on 01-11-2018
 
Copyright 2018 - Cris Biemond  Cornelis 78 EOOD - All Rights Reserved